O konkursie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje konkurs „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, skierowany do beneficjentów Funduszy Europejskich.

Jeśli zrealizowałeś projekt, na który pozyskałeś dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, weź udział w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”! Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie cyfrowej i przesłanie go wraz z materiałami wizualnymi projektu (np. zdjęcia, filmy, publikacje, prezentacje) za pośrednictwem strony internetowej mistrzowskiezmiany.pl. Do konkursu można zgłosić więcej niż jeden projekt, pamiętając, że należy przygotować odrębne zgłoszenia, które będą podlegały indywidualnej ocenie. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Projekty można zgłaszać w 5 kategoriach:

  • Dla rodziny – projekty związane z ochroną zdrowia, obejmujące m.in. żłobki, przedszkola, pomoc społeczną i wsparcie rodziny
  • Dla środowiska – projekty służące polepszeniu jakości życia i zwiększaniu atrakcyjności regionu
  • Dla gospodarki – projekty sprzyjające przedsiębiorczości, rozwojowi konkurencyjnych i innowacyjnych firm
  • Dla mobilności – projekty podnoszące jakość infrastruktury komunikacyjnej – transportu kolejowego, drogowego i miejskiego
  • Dla lepszego jutra – projekty mające na celu rozwój kwalifikacji zawodowych, wspieranie rynku pracy i podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych.

Ocena przedsięwzięć przebiega w trzech etapach:

Członkowie Kapituły oceniają zgłoszone przedsięwzięcia (tylko poprawne pod względem formalnym) w systemie on-line.

I spotkanie Kapituły – członkowie Kapituły spośród najwyżej ocenionych zgłoszeń wybierają 25 nominowanych projektów.

II spotkanie Kapituły – członkowie Kapituły dokonują wyboru 5 zwycięzców (po 1 w każdej kategorii) po wizytach u nominowanych, których odwiedzą redaktor i profesjonalny fotograf.

W każdej z 5 kategorii Kapituła Konkursu wybierze 5 najbardziej efektywnych przedsięwzięć. Tych 25 nominowanych zostanie objętych kampanią promocyjną składającą się m.in. z prezentacji na stronie konkursu mistrzowskiezmiany.pl, informacji na temat zwycięzców zamieszczanych w mediach lokalnych, regionalnych i społecznościowych, a także albumu podsumowującego konkurs.

Szczególnie uhonorowani zostaną zdobywcy 1. miejsca w każdej kategorii, czyli „mistrzowie zmian” – będą bowiem także bohaterami filmowego spotu promocyjnego i otrzymają statuetki laureatów.

Dodatkowo spośród przyznanych 25 nominacji internauci wybiorą w drodze głosowania jeden – ich zdaniem – najlepszy projekt.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości do Państwa dyspozycji są pracownicy Biura Konkursu:

e-mail: konkurs@mistrzowskiezmiany.pl
tel. kom.: 605 517 009, 605 166 002, 605 165 008