Nominowani

Bar „Radość” w Dębicy

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

Budowa przedszkola w Górze Ropczyckiej

Gmina Sędziszów Małopolski

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego

Powiat Łańcucki

Idea Lab – Rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System

ML System SA

Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T

Gmina Stalowa Wola

Mieszkanie wspierane w Jarosławiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

Mobilny MOF Stalowej Woli

Gmina Stalowa Wola

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła

Miasto Jasło

Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie

Gmina Miasto Krosno

Portal Giełda Wymiany Barterowej – innowacyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców w zakresie wymiany barterowej

Południowy Instytut Gospodarczy Sp. z o.o.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap

Powiat Leżajski

Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej

Gmina Lubaczów

Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

Gmina Miasto Krosno

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

Gmina Miasto Rzeszów

Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

Gmina i Miasto Nisko

Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5 D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R

Modern Forms Sp. z o.o.

Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko

Gmina Miasta Sanoka (partner wiodący), Gmina Zagórz, Gmina Sanok (partnerzy projektu)

Wprowadzenie na rynek nowej oferty BIOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R

NoveltyUNIT – Krzysztof Ciepluch

Wzrost międzynarodowej konkurencyjności spółki GC Energy poprzez utworzenie mobilnego i stacjonarnego laboratorium szybkiego reagowania dla przemysłu

GC Energy Sp. z o.o.

Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”

Zatrudnienie w ZAZ moją szansą

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie

Zdobądź kwalifikacje – bądź konkurencyjny

Aspera Tomasz Leśniowski