Zuzia – utworzenie w Strzyżowie i Boguchwale przedszkoli specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu

Zgłaszający: Grupa MPD Sp. z o.o.

Oddanych głosów: 130

W Strzyżowie i Boguchwale powstały placówki, w których dzieci z niepełnosprawnościami (w tym ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu) mają możliwość edukacji, specjalistycznej terapii i zabawy. Pomoc zapewniona jest na miejscu, więc rodzice nie muszą już zawozić dzieci do większych ośrodków. W ramach projektu zakupione zostały nowoczesne materiały dydaktyczne, specjalistyczne zaplecze terapeutyczne. Dostosowano też pomieszczenia przedszkola do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności i zaburzeń. Pedagodzy i terapeuci opracowali autorski program realizowania podstawy programowej dla dzieci na różnych potrzebach edukacyjnych.

Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
Czas realizacji projektu: 01.04.2018-31.12.2019
Wartość projektu: ok. 1,72 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ok. 1,46 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.