Wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – miejsce muzykoterapii

Zgłaszający: Gmina Dębica

Oddanych głosów: 119

Lecznicze źródła u podnóża wzniesienia Palana Gera (ośrodek prasłowiańskiego kultu Peruna) uczyniły z Latoszyna popularny kurort działający od ok. 1850 r. Na przełomie XIX i XX w. uległ  on jednak zniszczeniu. Na jego miejscu w 1932 r. wybudowano nowe obiekty. Zdrój ponownie zachęcił do przyjazdów kuracjuszy. Kres ośrodkowi położyła II wojna światowa. Władze Gminy Dębica dostrzegły szanse na rozwój w powiązaniu z lokalnymi zasobami i potencjałem Latoszyna. Od kilku lat przywracają to magiczne miejsce do jego dawnej świetności. Gmina za własne środki zbudowała Zakład Przyrodo-Leczniczy. Dzięki Funduszom Europejskim przybył basen do balneoterapii i park zdrojowy z  pijalnią wód, tężnią, amfiteatrem do muzykoterapii, zewnętrzną siłownią i toaletami. Scena pozwoliła na organizację wielu imprez muzycznych, które przyciągają kuracjuszy. – Kilkanaście lat temu postanowiliśmy uzyskać dla Latoszyna status uzdrowiska. Zalążek już mamy. Najbliższą inwestycją będzie budowa pensjonatu na 120 osób i dalszy rozwój parku zdrojowego. Badania pokazały, że Latoszyn ma zasoby wód geotermalnych. Zbudujemy tu termy – zapowiada Marek Mikrut, zastępca wójta Gminy Dębica.

Działanie: 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu
Czas realizacji projektu: 19.10.2017-30.09.2020
Wartość projektu: ok. 3,35 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ok. 2 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.