Trening czyni mistrza

Zgłaszający: Stowarzyszenie „Dobry dom”

Oddanych głosów: 51

Stowarzyszenie „Dobry dom” znane jest z realizacji wielu interesujących i pożytecznych przedsięwzięć skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu utworzono mieszkania treningowe o charakterze wspomaganym w Woli Zarczyckiej i Nowej Sarzynie dla 48 uczestników. Takie mieszkania to ważny krok w kierunku usamodzielniania się po opuszczeniu domu rodzinnego i życia na własny rachunek. Mieszkańcy pod okiem opiekunów trenują czynności niezbędne w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu – od umiejętności gotowania, porządku i higieny osobistej poprzez zarządzanie finansami, po zagospodarowanie wolnego czasu. Opiekun na bieżąco wspiera ich podczas rozwiązywania problemów i przy podejmowaniu decyzji. Treningi, dostosowane do indywidualnych umiejętności i potrzeb podopiecznych, wzmacniane są przez specjalistów z zakresu prawa, psychologii, seksuologii, umiejętności społecznych i dietetyki.

Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Czas realizacji projektu: 1.05.2017-31.12.2018
Wartość projektu: ok. 2 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ok. 1,7 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.