Teleanioł jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych

Zgłaszający: Gmina Jasło/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

Oddanych głosów: 1022

Badania naukowe oraz praktyka kliniczna wskazują, że starszym osobom łatwiej jest utrzymywać codzienne nawyki i rutynę, a tym samym lepsze zdrowie psychiczne i fizyczne, jeśli pozostaną w swoim domu. W takich sytuacjach sprawdza się dobrze zorganizowana pomoc sąsiedzka i teleopieka. W obliczu trudności „Teleanioł jasielski”, pierwszy tego rodzaju projekt w powiecie jasielskim, zaproponował nowatorską formę pomocy. Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Jaśle zorganizował sąsiedzką usługę opiekuńczą i teleopiekę dla 35 osób powyżej 60. roku życia. Uczestnicy projektu sami wybierali zaufanego sąsiada lub sąsiadki, którym GOPS zlecał opiekę i wsparcie nad seniorem przez 40 godzin w miesiącu. Jej zakres różnił się ze względu na wiek i stan zdrowia starszej osoby. Najczęściej obejmował pomoc w wykonywaniu codziennych czynności domowych. Druga usługa polegała na zdalnej opiece medycznej z pomocą opasek życia, które wysyłają  automatyczne powiadomienia w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia do Centrum Teleopieki. Osoba sprawująca opiekę nad osobą niesamodzielną również dostaje powiadomienie o zagrożeniu seniora.

Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Czas realizacji projektu: 1.01.2020- 31.05.2022
Wartość projektu: 1,01 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: 858, 62 tys. zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.