Szkoła Rozwoju Talentów

Zgłaszający: Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego

Oddanych głosów: 115

Uczniowie z niepełnosprawnościami przygotowujący się do podjęcia pracy muszą przezwyciężyć brak wiary we własne możliwości, przekonać pracodawców o jakości swojej pracy, a także przełamać opór rodziców, którzy często wolą, żeby dziecko pobierało rentę socjalną, niż podjęło pracę. Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i innych zawodów w Dębicy prowadzona przez Fundację Educare et Servire oferuje kształcenie przystosowane dla uczniów z niepełnosprawnościami. Absolwenci uzyskują kompetencje i kwalifikacje wystarczające do podjęcia pracy. Czuwa nad tym kadra doświadczonych nauczycieli i instruktorów. Ważnym elementem projektu było doposażenie pracowni zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy i osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji zawodowych kadry instruktorskiej. Pierwsza wakacyjna praca dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie odgrywała kluczową rolę w ich rozwoju. Sprawdziła się współpraca z partnerem projektu – Grupą Grand sp. z o.o. Tam uczniowie odbywali płatne staże wakacyjne, wypracowali pewność siebie i odkryli, że mogą być wartościowymi pracownikami.

Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Czas realizacji projektu: 1.04.2021-30.09.2023
Wartość projektu: 1,63 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: 1,38 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.