Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

Nowe miejskie autobusy rzucają się w oczy – mają oryginalny kolor i duże napisy „Krosno – miasto szkła”. To dobry pomysł na promocję miasta i transportu publicznego. Kupiono 22 niskoemisyjne autobusy, w tym 11 z napędem hybrydowym. Pojazdy są klimatyzowane i wyposażone w system dynamicznej informacji pasażerskiej, zapowiedzi głosowe i monitoring. Są też dostosowane do przewożenia osób z niepełnosprawnościami. Przebudowano także zatoki autobusowe i postawiono wiaty przystankowe. Na niektórych można skorzystać z biletomatów i dynamicznej informacji pasażerskiej. Partnerzy projektu: gminy Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe oraz Wojaszówka wybudowali m.in. parkingi „park&ride” i „bike&ride”. Uruchomiono nową stronę internetową MKS Krosno oraz internetową sprzedaż biletów.

Zgłaszający: Gmina Miasto Krosno

Działanie: 5.4 Niskoemisyjny transport miejski

Czas realizacji projektu: 06.09.2016 – 31.07.2019

Wartość projektu: 38 636 883,12 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 26 595 237,61 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.