Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

Zgłaszający: Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Oddanych głosów: 97

Rozwój sprawnego i przyjaznego dla środowiska naturalnego transportu publicznego jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych na terenie 9 gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF). Przedsięwzięcie obejmuje zakup taboru i budowę centrów przesiadkowych i dojazdów do nich. W efekcie mieszkańcy mogą podróżować nowoczesnymi autobusami, które spełniają europejski standard emisji spalin Euro 6 i są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono  54 niskopodwoziowe autobusy, w tym piętnaście 12-metrowych, które mogą pomieścić więcej pasażerów. Powstało nowe zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni autobusowej, w tym hala napraw i diagnostyki oraz automatyczna myjnia. Projekt wyróżniają duże inwestycje w infrastrukturę. Największe to budowa dwóch mostów na Wisłoku w gminach Trzebownisko i Czudec oraz 8,5 km ścieżek rowerowych. W podmiejskich gminach powstały m.in. węzły przesiadkowe z parkingami dla samochodów i rowerów. Powstał jeden spójny system łączący miasto z sąsiadującymi gminami.

Działanie: 5.5 Niskoemisyjny transport – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Czas realizacji projektu: 27.09.2017-30.11.2019
Wartość projektu: 145,99 mln zł
Dofinansowanie z UE: 87,79 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.