Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych

Zgłaszający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Oddanych głosów: 11

 

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie i 21 komendach powiatowych zainstalowano konsole z oprogramowaniem, które obsługują wszystkie środki łączności i usprawniają komunikację między służbami. Ściana wizyjna w Komendzie Wojewódzkiej ułatwia monitorowanie zagrożeń i śledzenie akcji prowadzonych przez jednostki straży pożarnej w terenie. System uzupełniono o moduł wideokonferencji. Stacjonarne i mobilne terminale poprawiły standard łączności KW z komendami powiatowymi. Możliwości koordynacji akcji wzrosły dzięki tablicom interaktywnym oraz dronom, które w czasie rzeczywistym przekazują obraz do stanowisk kierowania w komendach. KW PSP planuje pokrycie siecią łączności radiowej całego obszaru regionu, by strażacy działający w terenie mieli zapewniony kontakt z komendami.

Działanie: 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń
Czas realizacji projektu: 01.10.2019-30.12.2020
Wartość projektu: ok. 4,3 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ok. 3,66 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.