Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Zgłaszający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Oddanych głosów: 31

Przestarzały sprzęt, zbyt mało sal operacyjnych, brak wind oraz trudne warunki lokalowe wymagały podjęcia natychmiastowych działań. Uzyskana w 2018 r. i dobrze wykorzystana dotacja unijna umożliwiła przebudowę obiektu i zakup nowego sprzętu. Najwcześniej powstał blok operacyjny z trzema salami, następnie nowy segment, do którego przeniesiono zakład diagnostyki obrazowej z pracownią RTG i USG. Powstała też pracownia endoskopii, gdzie na nowym sprzęcie wykonywane są badania diagnostyczne w zakresie gastroskopii, kolonoskopii i bronchoskopii. Zwieńczeniem prac było oddanie do użytkowania nowocześnie wyposażonego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz izby przyjęć.

Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Czas realizacji projektu: 02.10.2017-31.03.2020
Wartość projektu: ok. 24,47 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ok. 9,86 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.