Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli

Zgłaszający: Gmina Stalowa Wola

Oddanych głosów: 510

 

Przeprowadzona w 2016 r. diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej wykazała potrzebę stworzenia w Rozwadowie przestrzeni, w której mieszkańcy mogliby ciekawie spędzić czas. Odpowiedzią na te potrzeby był projekt rewitalizacji przestrzennej. Dzięki rewitalizacji otoczony zielenią starych drzew Ryneczek zachował swoją duszę i coraz bardziej otwiera się na ludzi. Teraz to miejsce, które tętni życiem dzięki kameralnym kawiarenkom, restauracjom i wydarzeniom kulturalnym. Zlokalizowanymi wokół Rynku posesjami zainteresowali się przedsiębiorcy, w tym z branży gastronomicznej. Przyczyniły się do tego m.in. liczne imprezy kulturalne, m.in.: Festiwal Kultury Lasowiackiej, targi staroci, wystawa „Rozwadów wczoraj i dziś”, Rozwadowski Jarmark Bożonarodzeniowy czy Jarmark Wielkanocny. Drugim elementem była przebudowa i rozbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Dzięki adaptacji pomieszczeń swoją działalność rozwinął Rozwadowski Dom Kultury. Rewitalizacja Rozwadowa jest dobrym przykładem współpracy miasta z mieszkańcami. Na sukces zapracowali wszyscy.

Działanie: 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Czas realizacji projektu: 1.03.2019-16.12.2022
Wartość projektu: 17,11 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: 8,21 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.