Prace B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego

Zgłaszający: SoftSystem Sp. z o.o.

Oddanych głosów: 968

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet. Rosnąca liczba przypadków mobilizuje do rozwijania nowych metod wspomagających diagnostykę nowotworów, w szczególności tych wspomaganych komputerowo. Zespół badawczy SoftSystem, przy współpracy z naukowcami z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, opracowali narzędzie informatyczne umożliwiające integrację danych z rezonansu magnetycznego oraz danych klinicznych w jeden system analityczny. Dzięki opracowanemu rozwiązaniu lekarze uzyskają dostęp do większej ilości informacji, co umożliwi im postawienie precyzyjnej diagnozy, a tym samym umożliwi większą personalizację leczenia.

Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
Czas realizacji projektu: 01.02.2019-31.01.2021
Wartość projektu: ok. 2,49 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ok. 1,43 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.