Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu

Zgłaszający: Gmina Miejska Mielec

Oddanych głosów: 103

Nowoczesna, dobrze wkomponowana w otoczenie bryła, wielofunkcyjne pomieszczenia, szerokie przejścia między regałami, swobodny dostęp do księgozbioru – to najbardziej rzucające się w oczy cechy rozbudowanej i zmodernizowanej Biblioteki Miejskiej w Mielcu. W przestronnym budynku obok wypożyczalni i czytelni urządzono Centrum Wiedzy o Mielcu i Regionie, galerię i salę audiowizualną. Położona w centrum miasta placówka szybko stała się ulubionym miejscem integrującym mieszkańców. W budynku zastosowano rozwiązania energooszczędne, m.in. oświetlenie ledowe i dużą liczbę fasad szklanych oraz świetlików w celu maksymalnego wykorzystania naturalnego źródła światła. Zamontowano także instalację fotowoltaiczną. W podziemiach urządzono archiwum z przesuwanymi regałami.

Działanie: 4.4 Kultura
Czas realizacji projektu: 29.11.2016-30.08.2019
Wartość projektu: ok. 21,92 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ok. 5,7 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.