Poprawa infrastruktury dydaktycznej w gminie Radomyśl Wielki

Zgłaszający: Gmina Radomyśl Wielki

Oddanych głosów: 7230

Na podstawie samej nazwy projektu, nikt by się nie spodziewał, że pozwoli on uczniom dosięgnąć gwiazd. A początek wyglądał tak. Maria Należna, zastępca skarbnika gminy, wiedząc, że można starać się o dofinansowanie z RPO WP na doposażenie szkół, złożyła wizytę w ówczesnym gimnazjum. Zapytała o marzenia związane z poprawą warunków edukacji. – Ale to tak naprawdę? – nie dowierzał Janusz Grzyb, nauczyciel geografii. Gdy kadra upewniła się, że to nie żarty, od razu posypały się pomysły. Szkoła w Radomyślu Wielkim zyskała m.in. budynek obserwatorium astronomicznego wraz z wyposażeniem (teleskopy, kamera), stację pogodową, mobilne planetarium, pomoce dydaktyczne, nowe komputery, roboty czy drony. Pasje się rozwijają, o czym świadczą projekty własnych pomocy naukowych czy tłumy podczas każdego wydarzenia z cyklu „AstroNight”. W sierpniu jego uczestnicy podziwiali perseidy, Galaktykę Andromedy, Jowisz i Saturn oraz spotkanie Księżyca z Wenus.

Poddziałanie: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne
Czas realizacji projektu: 1.12.2016-30.09.2017
Wartość projektu: ok. 738,62 tys. zł
Wartość dofinansowania z UE: ok. 442,83 tys. zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.