Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia

Zgłaszający: Gmina Kolbuszowa

Oddanych głosów: 130

 

Na kolbuszowskim dworcu podróżni na pewno nie będą się nudzić. W środku urządzono, oprócz długo- i krótkoterminowej poczekalni, m.in. pokój dla matki z dzieckiem i kącik zabaw dla dzieci. Ze świetlicy z punktem bibliotecznym „Pociąg do czytania” chętnie korzystają dzieci i młodzież. Mieszczą się tu biura organizacji pozarządowych, filia Zakładu Aktywności Zawodowej, a także niektóre działy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska. W przebudowanym obiekcie powstał Dzienny Dom Pobytu Seniora. W nowoczesnych pomieszczeniach wydzielono miejsca na wypoczynek, spotkania, zajęcia kreatywne, ćwiczenia fizyczne i rehabilitację. Korzysta z nich 30 seniorów. Mają zapewniony dowóz, wyżywienie i stałą opiekę. Chętnie też wychodzą na spacery po nowych bulwarach nad płynącą obok rzeką Nil. Miejsce to stało się atrakcyjną przestrzenią rekreacyjną nie tylko dla seniorów. Najnowsze przedsięwzięcia inwestycyjne odmieniły Kolbuszową i przyczyniły się do gospodarczego i społecznego rozwoju, a także korzystnie wpłynęły na jakość życia w mieście.

Działanie: 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Czas realizacji projektu: 16.09.2019-10.06.2022
Wartość projektu: 19,4 mln  zł
Wartość dofinansowania z UE: 9,3 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.