Mieszkania treningowe – szansą na samodzielność – 2

Zgłaszający: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie

Oddanych głosów: 101

Mieszkania treningowe to specjalnie zaprojektowane i wyposażone przestrzenie, w których osoby z niepełnosprawnościami przy wsparciu wykwalifikowanej kadry uczą się prowadzić niezależne i aktywne życie w społeczności lokalnej. Z mieszkań korzystają osoby od 18. do 60. roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osoby w trudnej sytuacji życiowej i zagrożone wykluczeniem społecznym, które wymagają wsparcia w usamodzielnianiu. W dwóch mieszkaniach od poniedziałku do soboty na zmianę przebywa łącznie 20 osób. Przyjeżdżają tutaj po dwutygodniowym pobycie w domach. Mieszkańcy uczestniczą w treningach umiejętności praktycznych, uczą się samodzielnie planować i robić zakupy, gospodarować pieniędzmi, przygotowywać posiłki, sprzątać, prać, prasować, dbać o wspólny dom. Uczestnicy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalno- sportowym pod okiem trenerów i specjalistów. Pobyt w mieszaniu to najlepszy sposób na rozwój umiejętności społecznych. Dla rodziców lub opiekunów jest to z kolei ulga i odpoczynek od trudów codziennej pracy.

 

Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Czas realizacji projektu: 1.01.2019-28.02.2022
Wartość projektu: 3,33 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: 2,83 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.