Droga do Zmian – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu kolbuszowskiego w ramach Centrum Integracji Społecznej

Zgłaszający: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

Oddanych głosów: 2652

Choć w powiecie kolbuszowskim spada bezrobocie, rośnie liczba osób, które ze względu na bariery rodzinne, zdrowotne i psychologiczne nie potrafią sobie poradzić na rynku pracy. Centrum Integracji Społecznej, prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”, nastawione jest na udzielanie specjalistycznej pomocy tej grupie osób. Podopieczni otrzymują wsparcie psychologiczne pomagające zwiększyć motywację do zmiany i podejmowania nowych wyzwań. Pod okiem trenerów nabywają także nowych umiejętności w ramach warsztatów: usług leśnych i utrzymania terenów zielonych, remontowo-budowlanych, usług gastronomicznych i cukierniczych oraz usług opiekuńczych i porządkowych.

Działanie: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Czas realizacji projektu: 01.08.2016-31.07.2018
Wartość projektu: ok. 645,73 tys. zł
Wartość dofinansowania z UE: ok. 548,87 tys. zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.