Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym

Zgłaszający: Gmina Białobrzegi

Oddanych głosów: 2576

 

Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym była odpowiedzią na wyzwania demograficzne w gminie Białobrzegi. Podobnie jak w całym regionie zwiększa się tutaj odsetek osób starszych. Domy dziennego pobytu umożliwiają seniorom powadzenie aktywnego i zdrowego trybu życia połączonego z samorealizacją i kontaktami społecznymi. Seniorzy nadal żyją w swoich domach, lecz w ciągu dnia realizują swoje pasje i spędzają czas wśród osób w podobnym wieku. To wpływa na poprawę jakości życia. Ośrodek zapewnia seniorom bezpieczeństwo i pomoc, co stanowi rodzaj wsparcia także dla ich rodzin, które mogą podejmować własne aktywności. Obiekt prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach działa od 6 lat i skorzystało z jego usług 50 mieszkańców w wieku 66-93 lat. Budynek jest nowy i funkcjonalny. Wystawione w holu prace plastyczne stworzone są przez seniorów. Popularnością cieszą się zajęcia z dietetykiem i spacery po okolicy. Seniorzy sami wybierają sobie rodzaj aktywności. Zawsze mogą liczyć na wsparcie opiekunów i terapeutów. Mają zapewniony dojazd oraz posiłki.

Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Czas realizacji projektu: 24.03.2016-31.12.2017
Wartość projektu: 1,73 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: 1,45 mln zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos,
również zakładkę SPMA

Już oddałeś głos na podany adres mail.