Laureaci

 

„Mistrz zmian” w kategorii: dla gospodarki

NoveltyUNIT – Krzysztof Ciepluch za projekt: Wprowadzenie na rynek nowej oferty BIOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R

 

„Mistrz zmian” w kategorii: dla mobilności

Gmina Miasto Sanok za projekt: Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko

 

„Mistrz zmian” w kategorii: dla środowiska

Gmina i Miasto Nisko za projekt: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

 

„Mistrz zmian” w kategorii: dla lepszego jutra

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy za projekt: Bar „Radość” w Dębicy

 

„Mistrz zmian” w kategorii: dla rodziny

Gmina Lubaczów za projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej

 

„Mistrz zmian” w kategorii: nagroda internautów

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu za projekt: Mieszkanie wspierane w Jarosławiu

 

Film o laureatach: