Laureaci III edycji konkursu

Laureatów III edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” poznaliśmy 8 grudnia podczas uroczystej gali, która odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Fundusze Europejskie nie przestają nas zadziwiać. Projekty, które znalazły się w finale tej edycji konkursu są najlepszym dowodem skuteczności polityki spójności Unii Europejskiej. Ta edycja konkursu jeszcze raz pokazała, jak fundusze unijne zwiększają konkurencyjność Podkarpacia. Nowatorskie rozwiązania w usługach społecznych, lepiejwyposażone szpitale i szkoły, modernizujący się transport, nowe atrakcje w obszarze kultury i turystyki, znakomite warunki do rozwoju biznesu – to efekty realizacji programu regionalnego, które warto docenić.

Podobno zwycięzca jest tylko jeden. Zaprzeczamy. W naszym konkursie jest ich aż siedmiu! A licząc zwycięzcę głosowania internetowego, to nawet ośmiu. Jednakże wszyscy finaliści zasługują na uwagę. Wyróżnienia i nagrody wręczyli marszałek województwa Władysław Ortyl oraz Wioletta Rejman, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Wszystkim gratulujemy! Liczymy, że nagrodzone projekty i tym razem staną się inspiracją do przygotowania kolejnych ciekawych i potrzebnych przedsięwzięć. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu.

Mistrzem konkurencyjności zostało Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o.o., nagrodzone za projekt „Podkarpackie Centrum Innowacji”.

Nominacje w tej kategorii otrzymały:

Mistrzem zdrowia został Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, nagrodzony za projekt „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”.

Nominacje w tej kategorii otrzymały:

Mistrzem zrównoważonego rozwoju została Gmina Besko, nagrodzona za projekt „Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – budynek pasywny”.

Nominacje w tej kategorii otrzymali:

Mistrzem kultury i turystyki zostało Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” sp. z o.o., nagrodzone za projekt „BIESZCZAD.ski – rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju gminy Olszanica”.

Nominacje w tej kategorii otrzymały:

Mistrzem edukacji została Gmina Grodzisko Dolne, nagrodzona za projekt „Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej”.

Nominacje w tej kategorii otrzymali:

 

Mistrzem wrażliwości społecznej zostało Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy, nagrodzone za projekt „Kino Radość”.

Nominacje w tej kategorii otrzymali:

Mistrzem modernizacji została Gmina Jawornik Polski, nagrodzona za projekt „Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w Zespole Pałacowo-Parkowym w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych”.

 

Nominacje w tej kategorii otrzymały:

  • Gmina Kolbuszowa za projekt „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia”.
  • Gmina Stalowa Wola za projekt „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”.

W tym roku Kapituła Konkursu przyznała również wyróżnienie specjalne, które otrzymała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe za projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica, etap I”.

Mistrzem z wyboru internautów została Gmina Białobrzegi, której projekt „Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym” wygrał w plebiscycie internetowym (otrzymał 2576 głosów).

Konkurs był skierowany do podmiotów, które zrealizowały projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.