Laureaci II edycji

1 października podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej, poznaliśmy laureatów II edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, skierowanego do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Wioletty Rejman, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej nominowała 25 projektów po 5 w każdej kategorii konkursowej. W lipcu i sierpniu odbyły się wizyty u nominowanych, których celem było zebranie materiału fotoreporterskiego i przygotowanie raportu. Dzięki zebranym informacjom Kapituła wybrała ostatecznie 5 laureatów. Swojego „Mistrza zmian” wybrali również internauci.

„Mistrzem zmian” w kategorii: Inteligentny region

została firma Vianat Sp. z o.o. za projekt „Żywność dla przyszłości – innowacje w zgodzie z Naturą”

Dzięki współfinansowaniu z unijnych funduszy powstała prototypowa linia produkcyjna, która umożliwiła wdrożenie chronionej patentem technologii produkcji bioaktywnych soków o funkcji prozdrowotnej z aronii oraz buraka i aronii. Zawarte w tych roślinach związki biologiczne wzmacniają nasz układ odpornościowy, obniżają ciśnienie krwi, opóźniają procesy starzeniowe w organizmie oraz zmniejszają ryzyko zachorowania na nowotwory i choroby cywilizacyjne.

Nominacje otrzymały projekty:

 • Budowa nowego zakładu do produkcji innowacyjnych narzędzi monolitycznych dla przemysłu lotniczego. Zgłaszający: SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna
 • Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu będącego rezultatem przeprowadzonych prac B+R. Zgłaszający: M. Pelczar Chocolatier Anna Pelczar
 • Wdrożenie do produkcji hydrantów przeciwpożarowych z unikatową konstrukcją węzła uszczelniająco-odwadniającego w zaworze zamykającym będącą wynikiem prac B+R w Fabryce Armatur JAFAR SA. Zgłaszający: Fabryka Armatur JAFAR SA
 • Wdrożenie produkcji nowej generacji odkurzaczy z zastosowaniem nowatorskiego systemu filtracji. Zgłaszający: MasterProfi Sp. z o.o.
na tle planszy od lewej: Mężczyzna z dyplomem i statuetką, kobieta, dwóch mężczyzn z dyplomami

Od lewej: Arkadiusz Trefon – Vianat Sp. z o.o., Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego, Bogusław Madera – MasterProfi Sp. z o.o., Paweł Gierut – Fabryka Armatur JAFAR SA. Fot. Maciej Rałowski/ralowski.pl

„Mistrzem zmian” w kategorii: Zielony region

została Gmina Tarnobrzeg za projekt „Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu”

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu urządzono w dawnej stajni i ujeżdżalni, w pięknym otoczeniu zabytkowego parku Dzikowskiego. Dotacja z Unii Europejskiej umożliwiła gruntowny remont budynku i znaczne powiększenie powierzchni ekspozycyjnej i edukacyjnej. Zwiedzając wystawę, goście mogą w przystępny i atrakcyjny sposób zapoznać się z bogactwem przyrody w Tarnobrzeskiej Dolinie Wisły, która objęta jest programem Natura 2000, oraz niegdyś istniejącą puszczą sandomierską.

Nominacje otrzymały projekty:

 • Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+). Zgłaszający: ML System SA
 • Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów w Zaklikowie. Zgłaszający: Gmina Zaklików
 • Wdrożenie nowego produktu turystycznego przez Biuro Podróży Dzikie Bieszczady Jakub Wałachowski. Zgłaszający: Biuro Podróży Dzikie Bieszczady Jakub Wałachowski
 • Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji hybrydowego układu do odzysku ciepła odpadowego. Zgłaszający: Szel-Tech Grzegorz Szeliga
od lewej: kobieta, wśrodku dwóch mężczyzn z dyplomami i kobieta ze statuetką

Od lewej: Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego, Robert Smusz – SZEL-TECH Grzegorz Szeliga, Janusz Wepsięć – Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu, Sylwia Tomala – Urząd Miasta Tarnobrzega. Fot. Maciej Rałowski/ralowski.pl

„Mistrzem zmian” w kategorii: Kreatywny region

została Gmina Miejska Mielec za projekt „Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu” 

Nowoczesna, wkomponowana w otoczenie bryła, przeszklone fasady oraz świetliki umożliwiające maksymalne wykorzystanie naturalnego źródła światła, wielofunkcyjne pomieszczenia, szerokie przejścia między regałami, swobodny dostęp do księgozbioru – taka jest rozbudowana i zmodernizowana Biblioteka Miejska w Mielcu. Obok wypożyczalni i czytelni, urządzono Centrum Wiedzy o Mielcu i Regionie. Jest też wydzielona wypożyczalnia multimediów oferująca m.in. audiobooki. Nowym rozwiązaniem jest także wydzielenie odrębnej Wypożyczalni dla młodzieży. 

Nominacje otrzymały projekty:

 • Jarosław Magiczne Miasto. Zgłaszający: Gmina Miejska Jarosław
 • Poprawa infrastruktury dydaktycznej w gminie Radomyśl Wielki. Zgłaszający: Gmina Radomyśl Wielki
 • Wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – miejsce muzykoterapii. Zgłaszający: Gmina Dębica
 • Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej. Zgłaszający: Powiat Ropczycko-Sędziszowski
od lewej: mężczyzna z dyplomem i statuetką, obok kobieta, dwie kobiety trzymające dyplomy

Od lewej: Jacek Wiśniewski – prezydent Miasta Mielca, Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego, Maria Należna – Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Agnieszka Ochał – Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Fot. Maciej Rałowski/ralowski.pl

„Mistrzem zmian” w kategorii: Przyjazny region

została Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem za projekt „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego – etap I” 

Nowoczesny kompleks obejmujący przedszkole i żłobek w Rudniku nad Sanem działa od sierpnia 2018 r. Na zewnątrz wzrok przyciąga kolorowa bryła, figury egzotycznych zwierząt, dwa place zabaw i ogródek warzywny. W środku kolorowe sale edukacyjne z oddzielnymi łazienkami, wyposażone w nowoczesne zabawki, pomoce dydaktyczne najnowszej generacji, tablice multimedialne i interaktywny dywan. Budynek przedszkola połączony jest ze żłobkiem, co pozytywnie wpływa na adaptację nowych przedszkolaków.

Nominacje otrzymały projekty:

 • Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym. Zgłaszający: Gmina Grodzisko Dolne
 • Droga do Zmian – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu kolbuszowskiego w ramach Centrum Integracji Społecznej. Zgłaszający: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”
 • Trening czyni mistrza. Zgłaszający: Stowarzyszenie „Dobry dom”
 • Zuzia – utworzenie w Strzyżowie i Boguchwale przedszkoli specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu. Zgłaszający: Grupa MPD Sp. z o.o.
grupa osób trzymająca dyplomy

Od lewej: Dariusz Świta – zastępca burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego, Waldemar Grochowski – burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Iwona Snopkowska – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kolbuszowej, Justyna Masłyk – Grupa MPD Sp. z o.o., Jacek Chmura – wójt Gminy Grodzisko Dolne, Maria Horoszko i Marek Piechuta ze Stowarzyszenia „Dobry dom” w Woli Zarczyckiej. Fot. Maciej Rałowski/ralowski.pl

„Mistrzem zmian” w kategorii: Bezpieczny region

została firma SoftSystem Sp. z o.o. za projekt „Prace B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego” 

Zespół badawczy SoftSystem, przy współpracy z naukowcami z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, opracowali narzędzie informatyczne umożliwiające integrację danych z rezonansu magnetycznego oraz danych klinicznych w jeden system analityczny. Dzięki opracowanemu rozwiązaniu lekarze uzyskają dostęp do większej ilości informacji, co umożliwi im postawienie precyzyjnej diagnozy, a tym samym umożliwi lepszą personalizację leczenia.

Nominacje otrzymały projekty:

 • Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna. Zgłaszający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie. Zgłaszający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
 • Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych. Zgłaszający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
 • Rozbudowa szpitala o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów. Zgłaszający: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.
grupa osób z dyplomami

Od lewej: Michał Madera – SoftSystem Sp. z o.o., Paweł Pikul – ZOZ Strzyżów, Edyta Prajsnar – Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego, nadbrygadier Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Łukasz Wais – Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. Fot. Maciej Rałowski/ralowski.pl

„Mistrzem zmian” w kategorii: Wybór internautów

został projekt: Poprawa infrastruktury dydaktycznej w gminie Radomyśl Wielki” zrealizowany przez Gminę Radomyśl Wielki. Internauci oddali na niego: 7230 głosów.

Szkoła w Radomyślu Wielkim zyskała m.in. budynek obserwatorium astronomicznego wraz z wyposażeniem (teleskopy, kamera), stację pogodową, mobilne planetarium, pomoce dydaktyczne, nowe komputery, roboty czy drony.

od lewej: meżczyzna z dyplomem, w środku kobieta, obok niej druga kobieta ze statuetką

Od lewej: Andrzej Przybyszewski – dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radomyślu Wielkim, Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego, Maria Należna – sekretarz gminy, Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim. Fot. Maciej Rałowski/ralowski.pl