Mistrzowie zmian 2021 

1 października podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej, poznaliśmy laureatów II edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!

Szanowni Państwo,

Polska w Unii Europejskiej jest już obecna od ponad 17 lat! Możemy się cieszyć ze wspólnych wartości, bez przeszkód podróżować, uczyć się i pracować w krajach Wspólnoty. A do tego korzystamy z dobrodziejstw polityki spójności i otrzymujemy ogromne wsparcie na modernizację kraju. Fundusze Europejskie finansują zarówno duże projekty, jak i niewielkie zmiany w naszych małych ojczyznach. Jakie są ich efekty? Nowoczesny zielony transport, nowe drogi, innowacje w firmach, dodatkowe miejsca w przedszkolach, inwestycje w ochronę zdrowia, kulturę i środowisko. Wszystkie zmiany, podnosząc jakość życia, służą mieszkańcom Podkarpacia i Polski.

Wiemy, że w naszym regionie zrealizowano już wiele wartościowych projektów, za którymi stoi solidny warsztat projektodawcy, niezbędne innowacyjne rozwiązania, prawidłowa realizacja i zadowolenie użytkowników. Czas się tymi projektami pochwalić! Chcemy po raz kolejny nagrodzić tych, którzy unijne fundusze potrafią przemienić we wspólną korzyść.

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

O konkursie

Województwo Podkarpackie organizuje II edycję konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” skierowanego do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Spośród puli 65 wytypowanych przez ekspertów projektów Kapituła Konkursu wybierze 25 najlepszych – po 5 w każdej kategorii.

Wszystkie nominowane i nagrodzone projekty promowane będą w działaniach realizowanych przez Województwo Podkarpackie.

Obrazek ilustrujący kategorie konkursowe. • Inteligentny region – projekty z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi i społecznymi z uwzględnieniem regionalnych inteligentnych specjalizacji • Zielony region – przedsięwzięcia wprowadzające rozwiązania przyjazne dla klimatu • Kreatywny region – projekty kulturalne, edukacyjne i turystyczne • Przyjazny region – projekty zwalczające nierówności, ubóstwo i dyskryminację, proponujące przyjazne rozwiązania dla mieszkańców • Bezpieczny region – projekty wzmacniające bezpieczeństwo, pomagające ratować zdrowie i życie mieszkańców

Efekty

RPO WP 2014-2020

logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny

1593

wspartych przedsiębiorstw

1167

udostępnionych online usług publicznych

345

zmodernizowanych źródeł ciepła

159 426

osób objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi

28 450

wspartych osób bezrobotnych

35 679

wspartych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

1368

utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

60 745

wspartych uczniów w rozwijaniu kompetencji

I edycja konkursu „Podkarpackie Mistrzowskie Zmiany”

Na I edycję konkursu zgłoszono ogółem 62 projekty. Kapituła Konkursu wybrała 25 nominacji, z których następnie wybrano zwycięzców – „Mistrzów zmian” w 5 kategoriach: dla gospodarki, dla mobilności, dla środowisk, dla lepszego jutra, dla rodziny. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali w pięknej scenerii Siedliska Janczar w Pstrągowej.