O konkursie

Szanowni Państwo,

w 2019 r. obchodzimy 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 r. coraz lepiej wykorzystujemy szanse, jakie stwarzają programy ogólnopolskie i regionalne, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Na koniec ubiegłego roku oczy osób odpowiedzialnych za poszczególne programy skierowane były na tabele ze wskaźnikami, na podstawie których Komisja Europejska decyduje, czy cele ram wykonania zostały spełnione. Wszystkie województwa zaczynały z tego samego pułapu. Praca przy kontrakcji i płatnościach, czyli przy obsłudze i realizacji konkretnych projektów RPO WP, przyniosła świetny skutek. Na ten sukces pracowali wszyscy – zarówno projektodawcy, którzy w odpowiedzi na ogłaszane konkursy składali dobrze przygotowane wnioski, jak i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także zewnętrzni eksperci. To w dużej mierze dzięki przemyślanej organizacji naborów wniosków oraz zaangażowaniu beneficjentów realizujących projekty udało się spełnić wszystkie wymogi, które przesadzają o wykorzystaniu dotychczas „zamrożonych” środków rezerwy wykonania w łącznej wysokości ok. 130 mln euro.

Tegoroczna rocznica w szczególny sposób sprzyja podsumowaniom i analizom, ale też pokazywaniu efektów projektów realizowanych dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Taką okazję stwarza m.in. organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego konkurs „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”. Wiemy, że w naszym regionie zrealizowano już wiele wartościowych projektów, za którymi stoi solidny warsztat projektodawcy, niezbędne innowacyjne rozwiązania, prawidłowa realizacja i zadowolenie użytkowników. Czas się tymi projektami pochwalić!

Swój projekt można zgłosić w jednej z 5 kategorii konkursowych, tj. dla rodziny, dla środowiska, dla gospodarki, dla mobilności, dla lepszego jutra. Wpisują się w nie wszystkie typy projektów, jakie wspiera Regionalny Program Operacyjny.

Szansę na zwycięstwo ma każdy, niezależnie od wielkości dofinansowania. Najlepszymi przedsięwzięciami będziemy się chwalić jako region w Polsce i za granicą. Zapraszam do udziału! Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Władysław Ortyl

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje konkurs „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, skierowany do beneficjentów Funduszy Europejskich. Jeśli zrealizowałeś projekt, na który pozyskałeś dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, weź udział w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”! Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie cyfrowej i przesłanie go wraz z materiałami wizualnymi projektu (np. zdjęcia, filmy, publikacje, prezentacje) za pośrednictwem strony internetowej mistrzowskiezmiany.pl. Do konkursu można zgłosić więcej niż jeden projekt, pamiętając, że należy przygotować odrębne zgłoszenia, które będą podlegały indywidualnej ocenie. Udział w konkursie jest bezpłatny. Projekty można zgłaszać w 5 kategoriach:

Dla rodziny

projekty związane z ochroną zdrowia, obejmujące m.in. żłobki, przedszkola, pomoc społeczną i wsparcie rodziny

Dla środowiska

projekty służące polepszeniu jakości życia i zwiększaniu atrakcyjności regionu

Dla gospodarki

projekty sprzyjające przedsiębiorczości, rozwojowi konkurencyjnych i innowacyjnych firm

Dla mobilności

projekty podnoszące jakość infrastruktury komunikacyjnej – transportu kolejowego, drogowego i miejskiego

Dla lepszego jutra

projekty mające na celu rozwój kwalifikacji zawodowych, wspieranie rynku pracy i podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych.