Poznaj Laureatów!

Laureatów III edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” poznaliśmy 8 grudnia podczas uroczystej gali w Rzeszowie. Zwycięskie projekty naprawdę robią wrażenie!

Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

dziękuję za udział w trzeciej edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, którego celem było wyłonienie i wypromowanie projektów szczególnie ważnych dla rozwoju regionu i jego mieszkańców. Konkurs przypadł na szczególny czas, gdyż zbiegł się z zakończeniem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ogłaszając tegoroczną edycję, chcieliśmy podkreślić jej podsumowujący charakter i nawiązywać do tych udanych siedmiu lat. Szukając 7 Mistrzów – konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, zdrowia, edukacji, kultury i turystyki, wrażliwości społecznej i modernizacji – Kapituła przeanalizowała wszystkie projekty od 2014 r. do teraz. Spośród nich nominowała do głównych nagród 21 najlepszych, którym w szczególny sposób zawdzięczamy wzrost konkurencyjności i modernizacji regionu, lepszą jakość życia wszystkich grup społecznych, czystsze powietrze, nowoczesną edukację i służbę zdrowia oraz atrakcyjność turystyczną. Na koniec Kapituła wybrała 7 zwycięzców – Mistrzów zmian.

Uzyskanie tytułu Mistrza wiąże się z wieloma korzyściami. Obok dużego prestiżu zapewnia udział w konkretnych przedsięwzięciach promocyjnych, takich jak wydawnictwo albumowe i produkcja spotów filmowych.

Gorąco gratuluję wszystkim laureatom i dziekuję wszystkim, którzy stanęli do rywalizacji o najwyższe trofea.

Nasze konkursy są świetną okazją do dzielenia się wiedzą i promowania dobrych praktyk. Wskazując najlepsze projekty, a potem szeroko je promując, zwracamy uwagę na pasję, wiedzę i nietuzinkowe pomysły osób, które stoją za tymi projektami. Inspirujmy się nimi przy realizacji własnych pomysłów.

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

III edycja zakończona!

Dziękujemy za zainteresowanie konkursem na najlpesze projekty zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wszystkim laureatom życzymy kolejnych sukcesów w zdobywaniu dotacji i pracy nad ciekawymi i potrzebnymi przedsięwzięciami.

Mistrz konkurencyjności
Mistrz zdrowia
Mistrz zrównoważonego rozwoju
Mistrz kultury i turystyki
Mistrz edukacji
Mistrz wrażliwości społecznej
Mistrz modernizacji

Efekty

RPO WP 2014-2020

1593

wspartych przedsiębiorstw

1167

udostępnionych online usług publicznych

345

zmodernizowanych źródeł ciepła

159 426

osób objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi

28 450

wspartych osób bezrobotnych

35 679

wspartych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

1368

utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

60 745

wspartych uczniów w rozwijaniu kompetencji

Poznaj laureatów poprzednich edycji

I edycja konkursu „Podkarpackie Mistrzowskie Zmiany”

Na I edycję konkursu w 2019 r. zgłoszono ogółem 62 projekty. Kapituła Konkursu wybrała 25 nominacji, z których następnie wybrano zwycięzców – „Mistrzów zmian” w 5 kategoriach: dla gospodarki, dla mobilności, dla środowisk, dla lepszego jutra, dla rodziny. Nagrody wręczaliśmy zwycięzcom podczas uroczystej gali w pięknej scenerii Siedliska Janczar w Pstrągowej.

II edycja konkursu „Podkarpackie Mistrzowskie Zmiany”

1 października 2021 r. podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej, poznaliśmy laureatów II edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, skierowanego do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.