O konkursie

Województwo Podkarpackie organizuje II edycję konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” skierowanego do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Spośród puli 65 wytypowanych przez ekspertów projektów Kapituła Konkursu wybierze 25 najlepszych – po 5 w każdej kategorii:

  • Inteligentny region – projekty z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi i społecznymi z uwzględnieniem regionalnych inteligentnych specjalizacji
  • Zielony region – przedsięwzięcia wprowadzające rozwiązania przyjazne dla klimatu
  • Kreatywny region – projekty kulturalne, edukacyjne i turystyczne
  • Przyjazny region – projekty zwalczające nierówności, ubóstwo i dyskryminację, proponujące przyjazne rozwiązania dla mieszkańców
  • Bezpieczny region – projekty wzmacniające bezpieczeństwo, pomagające ratować zdrowie i życie mieszkańców.

Ocena przedsięwzięć przebiega w trzech etapach:

Etap I: członkowie Kapituły oceniają pod względem formalnym wytypowane przez ekspertów przedsięwzięcia.

Etap II: pierwsze spotkanie Kapituły – członkowie Kapituły spośród najwyżej ocenionych zgłoszeń wybierają 25 nominowanych projektów.

Etap III: drugie spotkanie Kapituły – członkowie Kapituły dokonują wyboru 5 zwycięzców (po 1 w każdej kategorii) po wizytach u nominowanych, których odwiedzą redaktor i fotograf.

Zebrane informacje o nominowanych projektach zostaną umieszczone na stronie konkursowej. Spośród nich internauci wybiorą najlepszy – ich zdaniem – projekt. Natomiast Kapituła Konkursu wskaże 5 laureatów – po jednym w każdej kategorii. Laureaci zostaną nagrodzeni przez Marszałka Województwa mistrzowskimi statuetkami. Wszystkie nominowane przedsięwzięcia pokażemy w albumie, do którego zdjęcia przygotuje fotograf.

Wszystkie nominowane i nagrodzone projekty promowane będą w działaniach realizowanych przez Województwo Podkarpackie.