Nominowani

Znamy już projekty nominowane w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”. Dzięki nim zobaczymy, jak przy wsparciu z Funduszy Europejskich zmienia się nasze województwo.

W konkursie mogli wziąć udział wszyscy, którzy zrealizowali projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Na konkurs zgłoszono ogółem 62 projekty. Kapituła pod przewodnictwem Wojciecha Magnowskiego, dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, oceniła 57 projektów (zgłoszenia poprawne pod względem formalnym).

W pierwszej  kolejności członkowie jury indywidualnie oceniali projekty. Po zsumowaniu punktów powstała lista rankingowa, która ułatwiła pracę podczas spotkania Kapituły 9 lipca br. Niemniej ze względu na wysoki poziom konkursu wybór nie był łatwy.

W wyniku obrad Kapituła zdecydowała o nominowaniu 25 projektów zrealizowanych przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (po pięć w każdej kategorii konkursowej). Teraz beneficjenci mają czas na zaprezentowanie efektów. Po przeprowadzeniu wizyt u nominowanych, zebraniu materiału fotoreporterskiego i przygotowaniu raportu Kapituła wskaże zwycięzców w każdej kategorii. Swojego „Mistrza” wybiorą też internauci, którzy będą mogli głosować na swoich faworytów na przełomie sierpnia i września.

Wszystkim nominowanym gratulujemy, a pozostałym dziękujemy za poświęcony czas na przygotowanie zgłoszeń i udział w konkursie! Wasz wysiłek sprawił, że Kapituła miała trudne zadanie. To także potwierdzenie, że Fundusze Europejskie są dobrze wykorzystywane, a projekty  są przemyślane i realizowane z dużą starannością.

Przedsięwzięcia nominowane w danej kategorii zostały ułożone w porządku alfabetycznym:

 

Kategoria – dla gospodarki

 

1. Idea Lab – Rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System

Zgłaszający – ML System SA

2. Portal Giełda Wymiany Barterowej – innowacyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców w zakresie wymiany barterowej

Zgłaszający – Południowy Instytut Gospodarczy Sp. z o.o.

3. Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5 D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R

Zgłaszający – MODERN FORMS Sp. z o.o.

4. Wprowadzenie na rynek nowej oferty BIOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R

Zgłaszający – NoveltyUNIT – Krzysztof Ciepluch

5. Wzrost międzynarodowej konkurencyjności spółki GC Energy poprzez utworzenie mobilnego i stacjonarnego laboratorium szybkiego reagowania dla przemysłu

Zgłaszający – GC Energy Sp. z o.o.

 

Kategoria – dla mobilności

 

1. Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T

Zgłaszający – Gmina Stalowa Wola

2. Mobilny MOF Stalowej Woli

Zgłaszający – Gmina Stalowa Wola

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap

Zgłaszający – Powiat Leżajski

4. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

Zgłaszający – Gmina Miasto Krosno

5. Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko

Zgłaszający – Gmina Miasta Sanoka (partner wiodący), Gmina Zagórz (partner Projektu), Gmina Sanok (partner projektu)

 

Kategoria – dla środowiska

 

1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej

Zgłaszający – Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

2. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Zgłaszający – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

3. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła

Zgłaszający – Miasto Jasło

4. Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie

Zgłaszający – Gmina Miasto Krosno

5. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

Zgłaszający – Gmina i Miasto Nisko

 

Kategoria – dla lepszego jutra

 

1. Bar „Radość” w Dębicy

Zgłaszający – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

2. Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego

Zgłaszający – Powiat Łańcucki

3. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

Zgłaszający – Gmina Miasto Rzeszów

4. Zatrudnienie w ZAZ moją szansą

Zgłaszający – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Krośnie

5. Zdobądź kwalifikacje – bądź konkurencyjny

Zgłaszający – Aspera Tomasz Leśniowski

 

Kategoria – dla rodziny

 

1. Budowa przedszkola w Górze Ropczyckiej

Zgłaszający – Gmina Sędziszów Małopolski

2. Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu

Zgłaszający – Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

3. Mieszkanie wspierane w Jarosławiu

Zgłaszający – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

4. Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej

Zgłaszający – Gmina Lubaczów

5. Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków

Zgłaszający – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”