Zdobądź kwalifikacje – bądź konkurencyjny

Projekt umożliwił 150 osobom nabycie kwalifikacji w zawodzie kierownika projektu, które są obecnie jednymi z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Uczestnicy podeszli do egzaminu IPMA poziom D, uzyskując międzynarodowy certyfikat Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Projektami. Innowacyjnym narzędziem wykorzystywanym podczas szkolenia była platforma wirtualna. Każdy uczestnik mógł w dowolnej chwili skorzystać z zamieszczonych tam informacji, zadań i testów. W ramach projektu 100 osób nabyło również kompetencje w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. Tego rodzaju materiały muszą być odpowiednio transportowane, a odpowiedzialność za ich stan przejmuje kierowca. Jedyną drogą do uzyskania stosownych uprawnień jest odbycie kursu ADR. Łącznie w projekcie przeszkolonych zostało 250 osób.

Zgłaszający: Aspera Tomasz Leśniowski

Działanie: 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Czas realizacji projektu: 01.05.2018 – 30.06.2019

Wartość projektu: 954 875,00 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 859 387,50 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.