Zatrudnienie w ZAZ moją szansą

W ramach projektu utworzono dwa nowe działy – sklep z rękodziełem „Artystyczna przystań” oraz cukiernię „Na Polance”. Dodatkowo zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby pralni wodnej. Dzięki temu powstało 26 miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością umysłową. Usługi świadczone przez krośnieński Zakład Aktywizacji Zawodowej na stałe wpisały się już w gospodarkę regionu. Zarówno firmy i instytucje współpracujące z zakładem, jak i indywidualni klienci doceniają wysoką jakość pracy osób z niepełnosprawnością. Z pewnością nabyte umiejętności i dobra opinia w przyszłości ułatwią im znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

 

Zgłaszający: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie

Działanie: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Czas realizacji projektu: 1.07.2018 – 31.12.2019

Wartość projektu: 2 286 406,95 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 1 943 445,90 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.