Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków

Dzięki projektowi zorganizowano dla przedszkolaków z niepełnosprawnościami dodatkowe zajęcia oraz indywidualne wsparcie z zakresu: terapii rozwoju mowy, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej. Przyczyniło się to do rozwoju mowy, poprawiło koncentrację uwagi i spostrzegawczość, a przez to wpłynęło pozytywnie na ogólny ich rozwój. W ramach projektu doposażono również plac zabaw w urządzenia adresowane do dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Oryginalnym elementem programu był udział rodziców. Podczas zajęć mieli możliwość lepszego poznania się, a co za tym idzie – zmniejszyły się bariery i obawy w rodzicielskim dzieleniu się doświadczeniami. Pozwoliło to m.in. na przełamywanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością.

Zgłaszający: Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”

Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Czas realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.12.2017

Wartość projektu: 449 532, 52 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 382 094,99 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.