Wzrost międzynarodowej konkurencyjności spółki GC Energy poprzez utworzenie mobilnego i stacjonarnego laboratorium szybkiego reagowania dla przemysłu

Zadaniem GC Energy jest zbudowanie bezpiecznych instalacji, a potem ich serwisowanie, tak aby nie dochodziło do awarii. GC-Calibron to mobilne centrum będące w stałej łączności z centrum zarządzania i szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe wraz z laboratorium stacjonarnym, znajdującym się w głównej siedzibie firmy w Rzeszowie. Zakupiony dzięki unijnemu wsparciu sprzęt pozwala na dokonanie pomiarów lub serwisu na miejscu u klienta. Uszkodzenia, które się pojawią, można szybko i precyzyjnie naprawić przy minimalnym wyłączeniu instalacji czy ograniczeniu produkcji.

Zgłaszający: GC Energy Sp. z o.o.

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Czas realizacji projektu: 28.12.2016 – 27.12.2017

Wartość projektu: 11 998 358,26 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 4 495 776,57 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.