Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

Bryła nowoczesnego centrum kultury przyciąga uwagę oryginalnym rozwiązaniem architektonicznym. Zastosowano tu czerwoną cegłę jako element spajający część zabytkową budynku z nowo wybudowanym skrzydłem. Prace obejmowały m.in. odnowienie elewacji dawnego kina oraz modernizację i wyposażenie pomieszczeń. Wewnątrz budynku powstały pracownie: muzyczna, fotograficzna, plastyczna oraz sale taneczna i multimedialna. Zmodernizowaną salę widowiskową wyposażono w nowoczesne oświetlenie, nagłośnienie, kurtynę, mechanizmy do scenografii oraz magazyn i garderobę. Zadbano także o estetyczne otoczenie obiektu i iluminację elewacji.

Zgłaszający: Gmina i Miasto Nisko

Działanie: 4.4 Kultura

Czas realizacji projektu: 30.05.2017 – 07.01.2019

Wartość projektu: 6 623 243,42 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 2 074 030,60 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.