Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

Największym atutem projektu jest doposażenie, w uzgodnieniu z pracodawcami, 60 pracowni i warsztatów szkolnych w 16 zespołach szkół i placówkach kształcenia zawodowego w Rzeszowie. W ciągu trzech lat niemal 200 nauczycieli rzeszowskich szkół podniosło swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i studiach podyplomowych, 1501 uczniów ukończyło specjalistyczne kursy lub szkolenia, a 1552 odbyło praktyki lub płatne wakacyjne staże u przedsiębiorców. W ramach projektu powstała platforma współpracy edukacji i biznesu – pracodawcy zamieszczają tu informacje o poszukiwanych pracownikach, a absolwenci mogą skorzystać z ich oferty i zareklamować swoje usługi.

Zgłaszający: Gmina Miasto Rzeszów

Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Czas realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.06.2019

Wartość projektu: 9 400 749,38 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 8 460 674,44 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.