Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej w gminie Lubaczów mieści się w nowoczesnym obiekcie o oryginalnym wystroju wnętrz i wśród zadbanego otoczenia. Profesjonalna kadra stworzyła mieszkańcom prawdziwie domową atmosferę. Sprzyja temu niewielka liczba miejsc (28), dwu- i trzyosobowe pokoje z łazienkami, wspólne pomieszczenia do wypoczynku i rehabilitacji, a także zindywidualizowana opieka. Dzięki realizacji tego projektu rozwiązany został problem braku miejsc stałego pobytu dla przewlekle psychicznie chorych mieszkańców gminy. Wcześniej kierowani byli oni do placówek na terenie całej Polski, gdzie najczęściej mieszkali w mniej komfortowych warunkach i z dala od rodziny.

Zgłaszający: Gmina Lubaczów

Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Czas realizacji projektu: 10.03.2016 – 28.09.2018

Wartość projektu: 3 288 930,86 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 2 300 497,80 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.