Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap

Dzięki współfinansowaniu z UE przebudowano dwa odcinki drogi o łącznej długości 6,10 km. W miejscowości Wólka Łętowska powstał jednostronny chodnik i ponad 4 km dobrze oznaczonej ścieżki rowerowej. Droga prowadzi przez teren atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, zatem ze ścieżki rowerowej i chodnika chętnie korzystają rowerzyści, biegacze i spacerowicze. Przedsięwzięcie umożliwiło skomunikowanie tego terenu z regionalną i krajową siecią dróg. Droga przyczyni się do aktywizacji gospodarczej m.in. poprzez rozwój budownictwa jedno- i wielorodzinnego oraz handlu i gastronomii.

Zgłaszający: Powiat Leżajski

Działanie: 5.1 Infrastruktura Drogowa – Projekty z zakresu dróg lokalnych

Czas realizacji projektu: 16.05.2016 – 15.10.2018

Wartość projektu: 7 339 561,90 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 6 210 631,14 zł

 

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.