Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła

Projekt jest odpowiedzą na zwiększające się wskaźniki emisji pyłu PM10 na terenie miasta. Do modernizacji wybrano cztery szkoły, dwa budynki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz gmach Urzędu Miasta. Budynki użytkowane przez ponad 2 tys. osób nie zapewniały odpowiednich warunków w zakresie izolacyjności, sprawności, szczelności i energochłonności. Prace polegały m.in. na: dociepleniu budynków, wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, montażu nawiewników z rekuperatorem do odzysku ciepła oraz wymianie oświetlenia.

Zgłaszający: Miasto Jasło

Działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Czas realizacji projektu: 2.12.2016 – 29.12.2017

Wartość projektu: 11 258 755,00 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 8 643 526,84 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.