Mobilny MOF Stalowej Woli

W ramach projektu kupiono 10 autobusów elektrycznych (bezemisyjnych) i 9 niskoemisyjnych. Nowoczesny tabor przyczyni się do spadku emisji pyłów PM10 o 211 kg w roku. Pojazdy są nie tylko ekologiczne, lecz także ciche, co znacznie podnosi komfort podróżowania. Zadbano też o bogate ich wyposażenie – w biletomaty, tablice informacyjne, gniazdka do ładowania telefonów komórkowych. Wprowadzono również bilet elektroniczny. Z kolei w Nisku wybudowano dwa centra przesiadkowe i ścieżki rowerowe, a w gminach Pysznica i Zaleszany m.in. zatoki autobusowe wraz z wiatami oraz parkingi „park&ride” i „bike&ride”.

Zgłaszający: Gmina Stalowa Wola

Działanie: 5.4 Niskoemisyjny transport miejski

Czas realizacji projektu: 08.05.2017 – 30.08.2019

Wartość projektu: Stalowa Wola: 42 546 158,76 zł, Nisko: 3 107 536,99 zł, Pysznica: 555 010,49 zł, Zaleszany: 574 432,21 zł

Wysokość dofinansowania z UE: Stalowa Wola: 29 770 856,17 zł, Nisko: 1 568 188,20 zł, Pysznica: 467 202,46 zł, Zaleszany: 447 298,65 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.