Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T

Stalowa Wola mocno inwestuje w nowy układ komunikacyjny miasta. Kluczowym projektem była budowa rond przy ul. Grabskiego i ul. Energetyków, przebudowa ul. Solidarności wraz z asfaltowymi ścieżkami rowerowymi, a także budowa łącznika drogowego w ciągu tej ulicy oraz ronda przy ul. Ofiar Katynia. Szczególnym wyzwaniem był łącznik drogowy, gdyż prace wymagały wykonania głębokich wykopów pod torami kolejowymi i ulicą. Dzięki tej inwestycji ruch do strefy ekonomicznej odbywa się bezkolizyjnie, niezależnie od ruchu pociągów. Płynnie można także dojechać do dworca kolejowego. Nowy układ komunikacyjny został zaprojektowany z myślą o planowanej obwodnicy Stalowej Woli i Niska.

Zgłaszający: Gmina Stalowa Wola

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Czas realizacji projektu: 31.05.2016 – 31.10.2018

Wartość projektu: 34 389 369,23 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 9 997 933,31 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.