Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu

Przemyski szpital od dawna znany jest z wysokiej jakości opieki kardiologicznej. Dzięki zakupie nowego sprzętu placówka mogła podnieść jakość leczenia na jeszcze wyższy poziom i rozszerzyć spektrum usług. W ramach projektu powstał nowy w pełni doposażony Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (jedyny w promieniu 80 km), Pododdział Kardiologii Inwazyjnej i nowa Pracownia Hemodynamiki i Angiologii wyposażona w nowoczesny angiograf. Nowy sprzęt i lepsze warunki pracy oraz leczenia przyciągnęły nowych lekarzy. Realizacja projektu umożliwiła wprowadzenie w szpitalu koordynowanej opieki kardiologicznej obejmującej diagnozę, leczenie i rehabilitację.

 

Przemyski szpital od dawna znany jest z wysokiej jakości opieki kardiologicznej. Dzięki zakupie nowego sprzętu, placówka mogła podnieść jakość leczenia na jeszcze wyższy poziom i rozszerzyć spektrum usług. W ramach projektu powstał nowy w pełni doposażony Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (jedyny w promieniu 80 km), Pododdział Kardiologii Inwazyjnej i nowa Pracownia Hemodynamiki i Angiologii wyposażona w nowoczesny angiograf. Oddział Kardiologiczny zwiększył się o 16 łóżek. Nowy sprzęt i lepsze warunki pracy oraz leczenia przyciągnęły nowych lekarzy. Realizacja projektu umożliwiła wprowadzenie w szpitalu koordynowanej opieki kardiologicznej obejmującej diagnozę, leczenie i rehabilitację.

Zgłaszający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Czas realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.11.2018

Wartość projektu: 14 987 257,85 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 10 217 554,41 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.