Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Od 2012 r. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podejmuje liczne przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza na terenie 22 gmin i miast. W ramach projektu w budynkach mieszkalnych zamontowano 630 instalacji kolektorów słonecznych, 475 instalacji fotowoltaicznych, 5 pomp ciepła do ogrzania c.w.u. i 2 kotły na biomasę. Korzyści płynące z realizacji projektu są wielorakie. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza przyczynia się do poprawy życia i ochrony terenów cennych pod względem przyrodniczym i turystycznych. Oprócz pozytywnego wpływu na środowisko, mieszkańcy podkreślają interes finansowy – dzięki unijnemu dofinansowaniu koszty instalacji są sporo niższe od cen rynkowych.

Zgłaszający: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Działanie: 3.1 Rozwój OZE

Czas realizacji projektu: 31.10.2017 – 12.10.2018

Wartość projektu: 15 057 643,01 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 9 620 761,65 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.