Idea Lab – Rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System

Firma ML System SA szuka nowych rozwiązań, których celem jest produkcja energii elektrycznej ze słońca. W ramach projektu rozbudowano Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz utworzono Centrum Badawcze Mikroukładów Elektronicznych. Umożliwia to przetestowanie pomysłów, które działają w laboratorium i przeniesienie ich do masowej produkcji. Są one wykorzystywane w obiektach Smart City (m.in. lampach parkowych, słupach oświetleniowych, wiatach parkingowych). W nowo utworzonym Live Lab (laboratorium doświadczalnym) produkty są sprawdzane w warunkach zbliżonych do naturalnych. W ten sposób firma zyskuje pewność, że będą one dobrze działać, nawet wystawione na skrajne warunki atmosferyczne.

Zgłaszający: ML System SA

Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Czas realizacji projektu: 01.01.2018 – 15.09.2019

Wartość projektu: 21 317 410,44 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 10 383 840

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.