Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego

„Nie samą nauką człowiek żyje” – to powiedzenie przyświecało pomysłodawcom dużego projektu edukacyjnego zrealizowanego przez Powiat Łańcucki. W projekcie pomyślano zarówno o zwiększeniu kompetencji zawodowych, jak i sprawności fizycznej młodzieży. W Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie powstała hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę wraz z zapleczem socjalnym i pokojami trenerskimi. Natomiast w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej przebudowano pomieszczenia na pracownię dydaktyczną. Nowe wyposażenie zyskały pracownie zawodowe i dydaktyczne w trzech szkołach zawodowych w powiecie.

Zgłaszający: Powiat Łańcucki

Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna

Czas realizacji projektu: 18.01.2016 – 30.05.2018

Wartość projektu: 9 014 745,12 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 2 937 064,12 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.