Bar „Radość” w Dębicy

Bar „Radość” w Dębicy to przykład udanego projektu aktywizującego osoby, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Pracują tutaj jako pomoc kuchenna, kelnerzy, pracownicy porządkowi i administracyjni. Wiadomość o nowym obiekcie gastronomicznym z dobrą kuchnią w przystępnej cenie szybko rozniosła się po Dębicy. Bar zyskał sporą popularność i dużą grupę stałych klientów. Zadowolenie gości i szansa stałego zatrudnienia pozytywnie wpłynęły na samopoczucie zatrudnionych tu osób. Wsparciem służą trenerzy pracy, doradcy zawodowi i psycholog.

Zgłaszający: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

Działanie: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Czas realizacji projektu: 01.01.2018 – 30.06.2019

Wartość projektu: 1 880 604,00 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 1 598 513,40 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.