Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej

W Błażowej powstał nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gmin Błażowa i Lubenia. Można tu bezpłatnie oddać m.in. tworzywa sztuczne, szkło, metal, papier i tekturę, odpady zielone, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także odpady niebezpieczne (farby, kleje, termometry, lampy, żarówki itp.). Do ich gromadzenia kupiono specjalne kontenery i pojemniki oraz wybudowano nową halę, w której umieszczono wybrane pojemniki. Oryginalnym rozwiązaniem jest utworzenie miejsca, w którym pracownicy dokonują naprawy, np. starych mebli i przywracają im walory użytkowe.

Zgłaszający: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

Działanie: 4.2 Gospodarka odpadami

Czas realizacji projektu: 14.12.2016 – 30.04.2019

Wartość projektu: 1 089 264,03 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 566 355,03 zł

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos.

Już oddałeś głos na podany adres mail.